رشد ارتباطات هوشمند(راه) - RAH.IR

برچسب
برچسب: جنگ سخت
دیدگاه اول جنگ نرم را یک واقعیت قطعی به خاطر...
دیدگاه اول جنگ نرم را یک واقعیت قطعی به خاطر... تدوین شده اند یک جنگ نرم آرام تدریجی و زیرسطحی... است این جنگ شتابان و پرتحرک در یک مقطع نیست... و از آنجا که جنگ نرم غیر آشکار و زیر...
کد خبر: ۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


مفهوم جنگ نرم که در برابر جنگ سخت قدرت سخت... جنگ نظامی کودتا شورش و جنگ داخلی نمود می یابد... و دولت های گوناگون از جنگ نرم تا حدی متفاوت... است همچنین در برخی تعاریف مرز بین جنگ نرم عملیات...
۱-۱ ماهیت و چیستی جنگ نرم مفهوم جنگ نرم که... در برابر جنگ سخت قدرت سخت چهره عریان و خشن... را تغییر دهند و بیشتر در جنگ نظامی کودتا شورش... و جنگ داخلی نمود می یابد به کار می رود...
کد خبر: ۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴