شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) - Rah.ir

۴- تحقیقات بازار و افکار سنجی الکترونیک
امروزه تمام مدیران و فروشندگان به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بی‌محابا به تولید و عرضه خود ادامه دهند، مگر آنکه بازخوردی از جهان بیرون داشته باشند. این امر مختص تولیدکنندگان نیست. حتی احزاب سیاسی نیز کاری را بدون افکارسنجی و سنجش بازار انجام نمی‌دهند. مراحل سنجش بازار و نظرات مشتریان از مرحله قبل از تولید با شناخت بازار شروع می‌شود و پس از عرضه محصول، چه محصول تولیدی چه محصول فکر مانند یک سخنرانی به طور مداوم مورد آزمون قرار گرفته و بازخوردهای مختلف جمع‌آوری می‌شود. ما این روش را خوب بلدیم که چگونه متناسب با هر کسب‌و‌کاری مشتریان و مخاطبان مربوطه را در فضاهای واقعی و مجازی بیابیم، نظرات واقعی آن‌ها را کسب کنیم و براساس آن برای مدیران ذیربط وضعیت را تفسیر کنیم و ملاک تصمیم‌گیری آن‌ها شویم. ما در همه‌جا و در همه‌حال همراه مشتریان و مخاطبان شما هستیم، به ما اعتماد کنید.
انجام طرح های پژوهشی بر اساس خواست مشتری ادامه
پژوهش چیست؟

پژوهش چیست؟

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد.
پژوهش چيست و پژوهشگر کيست؟

پژوهش چيست و پژوهشگر کيست؟

يک پژوهشگر موفق نگاهي کنجکاو و موشکافانه به پديده هاي اطراف خود دارد. او نسبت به آن چه در اطرافش مي گذرد حساس است و ذهني پويا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در جهت يافتن پاسخ هاي تازه براي پرسش هاي موجود است.
انجام طرح های پیمایشی ترکیبی یا Mixed Mode ادامه
روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته

روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته

در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و محیط های آموزشی به طور اخص، استفاده از روش های مبتنی بر ترکیب پارادایم های تحقیق از اهمیت برخوردار شده است.
طرح های اصلی روش های ترکیبی، طرح همسو سازی

طرح های اصلی روش های ترکیبی، طرح همسو سازی

متداول ترین و شناخته شده ترین رویکرد می باشد. هدف این طرح "به دست آوردن داده هایی متفاوت، اما مکمل در مورد یک مسئله می باشد. " هدف از به کار گیری این طرح ؛ کنار هم گذاشتن نقاط قوت و ضعف روش های کمی (حجم بزرگ نمونه، روندها، تعمیم) با روش های کیفی (حجم نمونه کوچک ،جزئیات،عمیق) است. از این طرح زمانی استفاده میشود که : پژوهشگر می خواهد به صورت مستقیم نتایج آماری کمی را با یافته های کیفی مقایسه یا مقابله نماید و یا با داده های کیفی کمی را بسط داده یا رواسازی نماید.
تازه ها
مخاطب شناسی رادیو و بازنمودهای فرهنگی آن

مخاطب شناسی رادیو و بازنمودهای فرهنگی آن

وقتی می خواهیم یک کنش ارتباطی را توصیف کنیم سئوالاتی به ذهن خطور می کند: چه کسی؟ چه می گوید؟ از کدام دریچه؟ به چه کسی؟ با چه تاثیری؟ مطالعه در حوزه ارتباطات، گرایش به تمرکز بر یکی از این پرسش ها دارد. در سئوال اول موضوع بر سر ارتباط گر است، یعنی کسی که آغاز کننده و هدایت گر کنش ارتباطی است.
7 معیار بررسی میزان رشد مخاطبان در رسانه های اجتماعی

7 معیار بررسی میزان رشد مخاطبان در رسانه های اجتماعی

حتما تاکنون درباره ی تاثیرات شبکه های اجتماعی زیاد شنیده اید و می دانید که داشتن تعداد زیاد مخاطبان مهم نیست بلکه آنچه که مهم است پیدا کردن مخاطب هدف شماست. جمع کردن تعداد زیادی مخاطب مشتاق در اطراف محصول، برند یا ایده ی شما، کلید ورود به بازار و موفقیت در آن است و همان طور که می دانید رسانه های اجتماعی بهترین مکان برای برقراری و حفظ رابطه با مشتریان است. اما این چطور اتفاق می افتد؟ یا به عبارت بهتر چطور بفهمیم که همه چیز به خوبی پیش می رود؟
فلیپ کاتلر

فلیپ کاتلر

پدر بازاریابی نوین
>
<
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری