رشد ارتباطات هوشمند(راه) - RAH.IR

ساماندهی تیم کارآمد محتوا
در دهه اخیر، تولید محتوا یکی از عوامل مهم در برند سازی و بازاریابی سازمان هاست. از برخی جنبه ها، شاید بتوان تیم تولید محتوا را به تیم تحقیق و توسعه تشبیه کرد که هزینه های آن منجر به درآمدهای آتی می شود. از این رو، در استانداردهای جدید مالی و حسابداری، هزینه های تحقیق و توسعه، در قسمت دارایی های نامشهود سازمان ثبت می گردد. لازم است تیمی برای تولید و توزیع محتوا در سازمان، به صورت اختصاصی تشکیل شود. البته لازم نیست تیم بزرگی باشد. برخی فعالیت ما قابل برون سپاری است، ولی یک هسته حداقلی باید در سازمان تشکیل شود. تیم تولید محتوای حداقلی لازم است اجزای زیر را در خود داشته باشد.
تولید محتوای به صورت مشترک با مشتریان
بازاریابی تا همین اواخر یک امر یک طرفه بود. کسب و کارها به امید دیده شدن تبلیغاتشان، آن‌ها را در تمام رسانه‌هایی که احتمال داشت مشتریانشان به آن‌ها دسترسی داشته باشند، منتشر می‌کردند و امید داشتند که این تبلیغات را در هنگام خرید به یاد بیاورند و بر خریدشان تأثیر بگذارد.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری