رشد ارتباطات هوشمند(راه) - RAH.IR

دیجیتال مارکتینگ در دنیای امروز چگونه کار می‌کند؟
▪️متن حاضر در تلاش است تا با استفاده از آمار و ارقام ارائه شده از سوی موسسات “Smart Insights” و “Digital Information World” دیجیتال مارکتینگ و روند آن در آینده را پیش‌بینی کند.
دیجیتال مارکتینگ
حدود یکسال پیش بود که یک شرکت تقریبا پولدار و شناخته شده در صنعت خودش، با ما جلسه گذاشت و درخواست کرد که ما بهش در دیجیتال مارکتینگ راهکار بدیم.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری