شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

برچسب
پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با فراهم کردن قوه عقل برای هوش مصنوعی، کاربرد بیشتر آن را تضمین کنند.
کد خبر: ۱۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

پژوهشگران آمریکایی سعی دارند با فراهم کردن قوه عقل برای هوش مصنوعی، کاربرد بیشتر آن را تضمین کنند.
کد خبر: ۱۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱