شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

چگونه در توریسم ‌سلامت «برند» شویم
امروزه کشورهایی که برای افزایش درآمد ناخالص ملی خود از طریق گسترش بازار خدمات برنامه‌ریزی کرده‌اند، بازار گردشگری را به عنوان مهم‌ترین بازار با گردش مالی، اشتغالزایی مولد و حاشیه سود بالا یافته‌اند.
گردشگری سلامت چیست؟
گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است كه به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و كمتر از یك سال صورت می‌گیرد.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری