شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

تاریخ کوتاهی از تلویزیون
منوچهر نوذری اولین کسی بود که بر صفحه تلویزیون ظاهر شد. از اولین مجریان تلویزیون به جواد بنایی، هوشنگ محمودی (مجری کودکان) و عزت الله متوجه می‌توان اشاره کرد.
ادبیات گفتاری در تلویزیون
مجری و گزارشگر هزاران بار به یک مقام رسمی رو می‌کند و از او می‌پرسد: شما برای حوزه مدیریت خود چه رسالتی را مدنظر قرار می‌دهید؟!
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری