گزارشاتی هستند که بطور متناوب و یا براساس برنامه زمانبندی شده مانند روزانه هفتگی یا ماهانه تولید می شوند .
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۴ - ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 02
گزارشات برنامه ای :
 گزارشاتی هستند که بطور متناوب و یا براساس برنامه زمانبندی شده مانند روزانه هفتگی یا ماهانه تولید می شوند .                                                                             
           گزارشات شاخص- یک نوع گزارش خاص برنامه ای است که فعالیتهای عمده روز قبل راخلاصه می کند و نوعا در آغاز هر روز کاری ارایه می شود . مانند خلاصه ای از میزان موجودی انبار                                                               
                              
گزارشات درخواستی :
 این گزارشات بنا به درخواست میران یک سری اطلاعات خاص را ارائه می کنند. به عبارت دیگر ماهیت این گزارشات در خواستی   می باشد . مثلا یک مدیر اجرایی میزان موجودی یک کالای خاص در انبار را بخواهد و یا ساعات کار یک کارمند خاص             

 گزارشات خاص :
  گزارشاتی هستند که در شرایط غیر عادی ارائه می شوند . به عنوان مثال ممکن است مدیری پارامتری 
را تعیین کند که گزارشی از تمام کالاهای انبار که موجودی آنها کمتر از 50 واحد باشد ارایه شود 

گز ارشات تفصیلی : 
دراین نوع گزارشات ریزاقدام اطلاعاتی که منجربه تهیه گزارشات دیگرشده است را می توان دریافت نمود .
این نوع گزارشات برای کنترل اقدام اطلاعات گزارشات دریافت می شود و نشاندهنده مبنای شکل گیری یک عدد در گزارش می باشد . مثلا در ترازنامه دارایی ثابت یک منبع خالص را به خود اختصاص می دهد حال اگر مدیر بخواهد ریز ( شرح ) دارایی های ثابت را بداند میتوانداز طریق گزارش تفصیلی از آن آگاه شود 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :