امروزه تمام مدیران و فروشندگان به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بی‌محابا به تولید و عرضه خود ادامه دهند، مگر آنکه بازخوردی از جهان بیرون داشته باشند. این امر مختص تولیدکنندگان نیست. حتی احزاب سیاسی نیز کاری را بدون افکارسنجی و سنجش بازار انجام نمی‌دهند. مراحل سنجش بازار و نظرات مشتریان از مرحله قبل از تولید با شناخت بازار شروع می‌شود و پس از عرضه محصول، چه محصول تولیدی چه محصول فکر مانند یک سخنرانی به طور مداوم مورد آزمون قرار گرفته و بازخوردهای مختلف جمع‌آوری می‌شود. ما این روش را خوب بلدیم که چگونه متناسب با هر کسب‌و‌کاری مشتریان و مخاطبان مربوطه را در فضاهای واقعی و مجازی بیابیم، نظرات واقعی آن‌ها را کسب کنیم و براساس آن برای مدیران ذیربط وضعیت را تفسیر کنیم و ملاک تصمیم‌گیری آن‌ها شویم. ما در همه‌جا و در همه‌حال همراه مشتریان و مخاطبان شما هستیم، به ما اعتماد کنید.
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۱ - ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 November 25
امروزه تمام مدیران و فروشندگان به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بی‌محابا به تولید و عرضه خود ادامه دهند، مگر آنکه بازخوردی از جهان بیرون داشته باشند. این امر مختص تولیدکنندگان نیست. حتی احزاب سیاسی نیز کاری را بدون افکارسنجی و سنجش بازار انجام نمی‌دهند. مراحل سنجش بازار و نظرات مشتریان از مرحله قبل از تولید با شناخت بازار شروع می‌شود و پس از عرضه محصول، چه محصول تولیدی چه محصول فکر مانند یک سخنرانی به طور مداوم مورد آزمون قرار گرفته و بازخوردهای مختلف جمع‌آوری می‌شود. ما این روش را خوب بلدیم که چگونه متناسب با هر کسب‌و‌کاری مشتریان و مخاطبان مربوطه را در فضاهای واقعی و مجازی بیابیم، نظرات واقعی آن‌ها را کسب کنیم و براساس آن برای مدیران ذیربط وضعیت را تفسیر کنیم و ملاک تصمیم‌گیری آن‌ها شویم. ما در همه‌جا و در همه‌حال همراه مشتریان و مخاطبان شما هستیم، به ما اعتماد کنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :