تمام اطلاعاتی که شما به عنوان صاحب یک کسب‌وکار به آن دسترسی دارید، اعم از اطلاعات درباره محصول، مشتریان و محیط کسب‌وکار شما مجموعه گرانقدری هستند که می‌توانند مسیر آینده شما را در شرایط رقابتی بازار تعیین نمایند. تجزیه و تحلیل این داده‌ها از سطوح پایین شروع شده و تا حداکثر پیچیدگی بر اساس پارامترهای زمانی و مکانی و تغییرات محیط پیرامونی می‌توانند فرموله شوند، به نحوی که با خلاصه کردن نتایج حاصله مدیر ذیربط قدرت تصمیم‌گیری پیدا نماید، این کار تخصص ماست.
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۳ - ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 November 25
تمام اطلاعاتی که شما به عنوان صاحب یک کسب‌وکار به آن دسترسی دارید، اعم از اطلاعات درباره محصول، مشتریان و محیط کسب‌وکار شما مجموعه گرانقدری هستند که می‌توانند مسیر آینده شما را در شرایط رقابتی بازار تعیین نمایند. تجزیه و تحلیل این داده‌ها از سطوح پایین شروع شده و تا حداکثر پیچیدگی بر اساس پارامترهای زمانی و مکانی و تغییرات محیط پیرامونی می‌توانند فرموله شوند، به نحوی که با خلاصه کردن نتایج حاصله مدیر ذیربط قدرت تصمیم‌گیری پیدا نماید، این کار تخصص ماست.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :