بی‌اطلاعی از خصوصیات بازار احترام به هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۳ - ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - 2018 November 03

 

قسمت اول: تحقیقات در مورد خصوصیات بازار
بی‌اطلاعی از خصوصیات بازار احترام به هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند. نکات عمده‌ای که در تحقیقات مربوط به خصوصیات بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد به شرح زیر است.


1.چه کسی محصول را مصرف می‌کند؟
2.بررسی رابطه بین خریدارانومصرف کنندگان؟
3.چرا مصرف کنندگان محصول را می‌خرند؟
4.محصول به چه تعدادی خریداری می‌شود؟
5.بررسی عادات و رسومی که در مصرف محصول موثرند.
6.بررسی طرز فکر مصرف کنندگان
7.بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف
8.بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول
9.بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان
10.بررسی بازاریابی محلی
11.تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی
12.بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن
13.تخمین وسعت بازار
14.بررسی موقعیت شرکت در صنعت
15.تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی
16.گروه‌بندی مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرف
17.بررسی مصرف مشترک محصولات
18.بازار ضخیم و بازار نازک
19.بررسی نفوذپذیری بخشهای مختلف بازار
20.٫تعیین اهمیت نسبی موارد مختلف استفاده از محصول

قسمت دوم: تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی فروش
با پیش‌بینی صحیح مقدار فروش و رفع موانع به نواقص موجود می‌توان به هدف نهایی شرکت که همان افزایش فروش است رسید منظور از تجزیه و تحلیل فروش بررسی نتایج فروش است. نتایج فروش را می‌توان بر حسب چهار عامل منطقه، محصول، خریدار و اندازه سفارش مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد.

قسمت سوم: تحقیقات در مورد محصول
تحقیق در مورد محصول باعی کشف نواقص و محدودیتهای احتمالی قابل رفع شده که بدین طریق محصولاتی بهتر و بی‌نقص عرضه شود.

قسمت چهارم: تحقیق در مورد تبلیغات فروش شخصی
هدف تبلیغات هر چه باشد. ضروری است تهیه شود و با استفاده از ابزاری مناسب در اختیار اشخاص مورد نظر قرار گیرد و میزان تأثیر آن ارزیابی گردد.
الف) تحقیق در مورد محتویات تبلیغات
ب) تحقیق در مورد وسیله یا کانال تبلیغات
ج) تحقیق در مورد تأثیر تبلیغات

قسمت پنجم: تحقیقات در مورد توزیع محصول
تحقیق در مورد توزیع محصول را در دو قسمت «تحقیقات در مورد کانالهای توزیع و تحقیقات در مورد توزیع فیزیکی محصول
۱- تحقیقات در مورد کانالهای توزیع
الف) تعیین کانالهای توزیع بالقوه
ب) تشخیص امکان عملی بودن کانالهای توزیع بالقوه و تعیین کانالهای توزیع قابل استفاده
ج) مقایسه سود و کلی نسبی کانالهای توزیع «قابل استفاده» و تعیین کانال یا کانال‌های توزیع شرکت

قسمت ششم: تحقیقات در مورد قیمت محصول
به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی که بر اساس آنها بتوان قیمت محصول و میزان تقاضای آن را در ازای هر یک از قیمت‌های مختلف تعیین کرد و هزینه‌های مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از این نوع تحقیقات استفاده می‌شود.

منبع: tootka

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :