شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

انواع استاندارهای ابرداده ای(فراداده)
کتابداری امروز با عرصه جدیدی از گردآوری،ذخیره سازی،سازماندهی،بازیابی و مدیریت اطلاعات روبرو شده است.متخصصان اطلاع رسانی به سوی عرصه آسان سازی جریان اطلاعات از فراهم آورنده تا کاربر نهایی حرکت می کنند.آنان قبلا نیز چنین کرده اند
متا دیتا چیست؟
امروزه مديريت دانش در سيستمهاي اطلاع رساني كامپيوتري بصورت قابل ملاحظه اي مورد توجه قرار گرفته است. سازماندهي و مديريت دانش و بدنبال آن مديريت اطلاعات يك نقش اساسي و موفق را در انتقال دانش فردي به دانش سازماني ايفا مي كنند
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری