در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات که چند دهه از عمر آن سپري گشته است، تحولاتي وسيع در زمينه بکارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي و سازمان‌دهي فعاليتهاي بنگاه¬هاي اقتصادي با استفاده از IT رخ داده است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۳ - ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 November 25

فرآیندهای کسب و کاردر عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات که چند دهه از عمر آن سپري گشته است، تحولاتي وسيع در زمينه بکارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي و سازمان‌دهي فعاليتهاي بنگاه¬هاي اقتصادي با استفاده از IT رخ داده است.

موسسات تجاري و اقتصادی در عرصه رقابت و سودآوري، از يك سو با ارائه

· خدمات و محصولات با کيفيت مطلوب، ارايه به موقع كالا و خدمات، پشتيباني مداوم و مؤثر،

· و از سوي ديگر با تطبيق فرآيندهاي عملياتي و رويه هاي سازمان با "نيازهاي مشتري و تغييرات سريع و رو به رشد بازار"مي‌توانند موفقيت خود را تضمين نمايند.

مديريت فرآيندهای کسب و کار، به عنوان راهکاری جهت افزايش کارايي، اثربخشی و قابليت اطمينان فرآيندهای کسب و کار سازمان، از طريق تدوين، مدل‌سازی و شبيه‌سازی آنها قبل از مکانيزاسيون فعاليت‌های سازمان انجام می‌‌پذيرد.

مديريت فرآيندهاي کسب وکار به منظور تحليل، طراحی، مدلسازي، مکانيزاسيون، سنجش، کنترل و بهينه سازي فرآيندهاي کسب وکار در سازمان انجام می‌شود.

گام‌های اجرايي:

1. تدوين فرآيند: تمامی‌‌ فرآيندهای کاری موجود سازمان در سطح کلان و سيستمی‌‌ در اين گام تدوين می‌‌گردند، بدين نحو که در ابتدا يک تصوير کلی (پازل عملکرد سازمان) از عملکردها و يا فرآيندهای سازمان ترسيم و سپس فرآيندهای کاری موجود سازمان توصيف می‌‌گردند.

2. دسته بندی فرآيندهای سازمان

3. ترسيم نقشه فرآيندهای سازمان: در اين گام فرآيندهای آناليز شده در دسته بندی‌های استاندارد در قالب "زنجيره ارزش سازمان" ترسيم می‌گردند.

4. مدلسازی فرآيند: هدف از مدلسازي فرآيندهاي کاري يک سازمان، ايجاد يک زبان مشترک مفهومي (مبتني بر استاندارد) و ساده (در قالب اشکال گرافيکي که هم حجم کمتري دارند و هم براحتي توسط کاربر قابل درک هستند)، بين مديران و کارشناسان سازمان، و تحليلگران سيستمي مي باشد.

5. اجرا و اعتبارسنجی فرآيند: در روش سنتي، براي سنجش عملکرد بخشهاي مختلف سازمان، بايستي بخشهاي سازمان در يک بازه زماني تقريبأ بلند مدت فعاليت کنند و نتايج حاصله از فعاليت آنها مبناي ارزيابي قرار گيرد. اما در روش مدلسازی، فرآيندهاي کسب وکار در يک سيستم مکانيزه بصورت مجازی و دقيقاً مشابه با فعاليتهاي واقعي در محيط مجازی اجراء و اعتبارسنجی می‌شوند.

6. الگوبرداری

7. اصلاح و طراحی مجدد فرآيند

8. شبيه سازی سازمان: در اين گام براساس "فرآيندهای مطلوب" طراحی شده، سازمان در يک دوره مجازی شبيه‌سازی شده و گزارشات حاصل از عملکرد فرآيندهای سازمان در شرايط مطابق با محيط واقعی، ارائه می‌گردند.

9. آناليز عملکرد فرآيندهای شبيه سازی شده
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :