امروزه قشر وسیعی از جوانان دارای شغل نیستند. نه آنکه شغلی واقعا وجود نداشته بلکه آنان توانمندی انجام را در خود نمی‌بینند. گروه مشاوره و توانمند ساز راه که با تجربه و تخصص مرتبط روانشناسی و کارآفرینی ضمن ارائه مشاوره شغلی براساس انجام تست‌های استعدادیابی مسیر انتخاب شغلی فرزندان شما را پیشنهاد نموده و مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز را در اختیارتان می‌گذاردو شما برای حل مشکلات ارتباطی و روانشناسی خود و بچه‌ها برای کسب دانش نحوه حضور در مجامع، نحوه مصاحبه‌های شغلی، نحوه ارتباط با جنس مخالف، نحوه احترام به پدر و مادر آشنا می‌شوند و مشکلات درسی آنان بر اساس طرح تدوین شده آینده شغلی فرد حل شده و برای ورود به دانشگاه و فضای فعالیتی توانمند می‌شوند. مطالب و مستندات و فایل‌های چند‌رسانه‌ای بیشماری برای این هدف گذاری و متناسب با احوالات فرزندان و اولیا آنان آماده شده و قابل بهره‌برداری است.
تاریخ انتشار: ۲۲:۱۹ - ۰۵ آذر ۱۳۹۵ - 2016 November 25
امروزه قشر وسیعی از جوانان دارای شغل نیستند. نه آنکه شغلی واقعا وجود نداشته بلکه آنان توانمندی انجام را در خود نمی‌بینند. گروه مشاوره و توانمند ساز راه که با تجربه و تخصص مرتبط روانشناسی و کارآفرینی ضمن ارائه مشاوره شغلی براساس انجام تست‌های استعدادیابی مسیر انتخاب شغلی فرزندان شما را پیشنهاد نموده و مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز را در اختیارتان می‌گذاردو شما برای حل مشکلات ارتباطی و روانشناسی خود و بچه‌ها برای کسب دانش نحوه حضور در مجامع، نحوه مصاحبه‌های شغلی، نحوه ارتباط با جنس مخالف، نحوه احترام به پدر و مادر آشنا می‌شوند و مشکلات درسی آنان بر اساس طرح تدوین شده آینده شغلی فرد حل شده و برای ورود به دانشگاه و فضای فعالیتی توانمند می‌شوند. مطالب و مستندات و فایل‌های چند‌رسانه‌ای بیشماری برای این هدف گذاری و متناسب با احوالات فرزندان و اولیا آنان آماده شده و قابل بهره‌برداری است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :