امروزه موسیقی؛ بخش مهمی از زندگی بسیاری از مردم را تشکیل می دهد زیرا به آنها کمک می کند که احساسات خود را بهتر بیان کنند و با آنچه در ذهن شان می گذرد بهتر ارتباط بگیرند...تحقیقات تاکنون نشان داده اند که موسیقی فواید بسیاری برای سلامت ذهن و روان و بخصوص در زمینه حافظه و عملکرد دارد.
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۸ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 February 07

امروزه موسیقی؛ بخش مهمی از زندگی بسیاری از مردم را تشکیل می دهد زیرا به آنها کمک می کند که احساسات خود را بهتر بیان کنند و با آنچه در ذهن شان می گذرد بهتر ارتباط بگیرند...تحقیقات تاکنون نشان داده اند که موسیقی فواید بسیاری برای سلامت ذهن و روان و بخصوص در زمینه حافظه و عملکرد دارد. پژوهشهای جدید نیز نشان داده که نوعی خاصی از موسیقی می تواندباعث بهبودعملکرد شود و همزمان، نتایج پژوهشهای دیگری هم مشخص کرده که موسیقی می تواند دامنه و محدوۀ توجه و تمرکز افراد را افزایش دهد. نتایج یکی از آخرین مطالعات، که در آن، شرکت کنندگان در طول خواب، به موسیقی گوش می کردندنشان داده که موسیقی می تواند قدرت مغز به ویژه در زمینه حافظه را افزایش دهد.

در این مطالعه یک تیم پژوهشی، به سرپرستی دکتر جَن بورن از دانشگاه توبینگن در آلمان حضور داشت .دربخشی از این تحقیق، به شرکت کنندگان کلماتی در طول عصر و شامگاه، آموخته می شد و روز بعد از آنان خواسته می شد که کلمات را بخاطر بیاورند همچنین در طول خواب از شرکت کنندگان خواسته می شد که به نوعی موسیقی گوش کنند که پژوهشگران آنرا با ریتم نوسان آرام مغز همگام کرده بودند، زیرا تحقیقات پیشین نشان داده بودند که نوسانات آرام صوتی با بهبود حافظه ارتباط دارد.
پس از انجام آزمایش ها و ثبت گزارش ها؛ محققان نتیجه گرفتند که شرکت کنندگانی که در طول خواب به موسیقی مورد نظر گوش کرده بودند، بهتر و بیشتر می توانستند کلمات ِ روز قبل را بخاطر بیاوریند.همچنین محققان در آزمایشی دیگر، اثرات موسیقی ای را که با فعالیت آ رام مغزی سینک و هماهنگ نشده بود، تست کردند و دریافتند که حافظه در این گروه افزایش نمی یابد و بیشترین اثرات موسیقی، زمانی است که با فعالیت آرام مغزی هماهنگ و سینک شده باشد.
بر اساس این یافته ها ، پژوهشگران همچنین معتقدند که خواب همراه با موسیقی ، می تواند تمامی تجربیات خواب و رویا را بهبود بخشد؛ همانطور که یک خواب و استراحت خوب شامگاهی می تواند فواید بسیاری برای سلامتی داشته باشد!

مترجم: آزاده رضائی
منبع :
http://www.counselheal.com/articles/4903/20130413/music-enhance-brainpower-during-sleep.htm
برچسب: موسیقی ، آرامش ، خواب
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :