رشد ارتباطات هوشمند(راه) - RAH.IR

برچسب
برچسب: پدافند عامل
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت پدافند غیر عامل جزو ضروریات...
پدافند غیرعامل یا دفاع غیرعامل passive defense ‏ به مجموعه... داد پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری در هنگام... پدافند غیرعامل شامل پوشش پراکندگی تفرقه و جابجایی فریب مکان... و سازه های امن است در پدافند غیرعامل تمامی نهادها...
کد خبر: ۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


پدافند کلمه متضاد آفند و به معنی دفاع در برابر...
مفهوم پدافند پدافند کلمه متضاد آفند و به معنی دفاع... شود پدافند در مفهوم کلی٬ مجموعه اقداماتی است که به... انواع پدافند پدافند به دو گروه پدافند عامل و پدافند... غیرعامل تقسیم بندی می شود پدافند عامل پدافند عامل در...
کد خبر: ۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴