رشد ارتباطات هوشمند(راه) - RAH.IR

برچسب
برچسب: جنگ نرم
رهبر معظم انقلاب:
و نرم دانشجو و دانشگاه را یکی از مراکز اصلیِ... خاطرنشان کردند در آن سالها دانشگاه واقعاً عرصه جنگِ میدانی... و جنگِ مباحثاتی بود اما نهایتاً این دانشجویان مسلمان و... ناامید شویم باید در دوران مبارزه یا دوران جنگ تحمیلی...
کد خبر: ۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹


دیدگاه اول جنگ نرم را یک واقعیت قطعی به خاطر... مقابله با قدرت نرم موجود در انقلاب اسلامی ایران شناخته...
دیدگاه اول جنگ نرم را یک واقعیت قطعی به خاطر... مقابله با قدرت نرم موجود در انقلاب اسلامی ایران شناخته... تدوین شده اند یک جنگ نرم آرام تدریجی و زیرسطحی... است این جنگ شتابان و پرتحرک در یک مقطع نیست...
کد خبر: ۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


مفهوم جنگ نرم که در برابر جنگ سخت قدرت سخت... جنگ نظامی کودتا شورش و جنگ داخلی نمود می یابد... و دولت های گوناگون از جنگ نرم تا حدی متفاوت... است همچنین در برخی تعاریف مرز بین جنگ نرم عملیات...
۱-۱ ماهیت و چیستی جنگ نرم مفهوم جنگ نرم که... در برابر جنگ سخت قدرت سخت چهره عریان و خشن... را تغییر دهند و بیشتر در جنگ نظامی کودتا شورش... و جنگ داخلی نمود می یابد به کار می رود...
کد خبر: ۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴


فناوری حضور کمرنگ داریم با نوعی تهاجم فرهنگی و جنگ... نرم روبه رو می شویم جنبش نرم افزاری و ورود...
کد خبر: ۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۶