رشد ارتباطات هوشمند(راه) - RAH.IR

آشنایی مردم با اصول پدافند غیر عامل ضروری است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پدافند غیر عامل جزو ضروریات زندگی اجتماعی در همه جوامع است و آشنایی مردم با آن ضروری است.
مفهوم پدافند عامل و غیرعامل
پدافند کلمه متضاد آفند و به معنی دفاع در برابر هجوم یا تک هوائی است و شامل مجموعه اقداماتی می‌شود که به منظور جلوگیری از بمباران های هوائی و شکسته شدن حریم هوائی یک کشور انجام می‌شود.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری